Skärmavbild 2012-03-19 kl. 11.40.52 Skärmavbild 2012-03-19 kl. 11.40.22

Skärmavbild 2012-03-01 kl. 10.18.50
NYHETER: EKOLOGISK ODLING ÖKAR PRODUKTIONEN

CONDIT® ger ”ENERGI TILL DIN JORD”


Det nya kompletta Holländska gödselmedlet och jordförbättringsmedlet för lantbrukare, trädgårdsodlare, växthus, golfbanor m.m. över hela världen!! 

Condit är tillverkat av naturliga produkter med höga energi och näringsvärden

Condit är skyddat av ett världsomspännande patent på bland annat tillverkningsprocessen där ostvasslen klyvs och därefter går igenom en fermenteringsprocess med växt organiska element vilket utgör grunden för Condit's revolutionerande unika och höga kvalitet

Vid vår produktionsanläggning i Slovakien tillverkas hela Condit produktlinjen av mikrobiologiska ekologiska gödselmedel och jordförbättringsmedel. Där finns också våra laboratorium och vår utvecklingsavdelning


Varför CONDIT® gödselmedel CONDIT the Movie

CONDIT OCH JORDEN

 • Condit konditionerar jorden och möjliggör en naturlig tillväxt av växter och grödor
 • Condit tillför energi och kol till mikroberna i jorden
 • Den primära organiska massan i Condit hjälper till att skydda och bygga upp humuslagret
 • Condit reducerar PCB substanser i jorden och bryter ned växtgifter i jorden (Forskningsresultat av OVUA Michalovce, 2005- 2006)
 • Condit hjälper till med bildandet av en gynnsam porös struktur i jorden

CONDIT OCH ICKE EKOLOGISKA KEMISKA GÖDSELMEDEL
 • Med användande av Condit minskar behovet av icke ekologiska gödselmedel till ett minimum, och i många fall är de till och med helt överflödiga
 • Condit innehåller alla element, mikroorganismer och näringsämnen nödvändiga för att optimera jorden och dess liv men med användande av kemiska gödselmedel konverteras de positiva mikro organismerna till negativa och dör.
 • Användande av kemiska gödselmedel gör att växter och spannmål tar upp kemiska substanser och tungmetaller med alla negativa konsekvenser för jorden, växter och grödor och till sist vår mat. Genom att använda Condit stoppas den här destruktiva processen samtidigt som kvaliteten på matan förbättras
 • Användande av kemiska gödselmedel minskar humus kvaliteten, vilket försurar jorden, jorderosionen ökar, och den mikrobiologiska processen i jorden förstörs. Även med degraderad och trött jord säkerställer Condit återställning och förbättring av jorden och förstör samtidigt de sjukdomsalstrande substanserna i jorden.

CONDIT OCH KVÄVE
 • Med användande av Condit får växten det nödvändiga kvävet från jorden (humus lagret) och luften. Condit ger tillräcklig start energi för att garantera en optimal skörd hela säsongen.
 • Forskning har visat att Condit binder ungefär 130kg atmosfäriskt kväve per hektar jord

CONDIT OCH EKONOMI
 • Condit behöver bara appliceras en gång per säsong jämfört med andra gödselmedel som behöver appliceras 2-3 gånger per säsong
 • Condit ökar den naturliga immuniteten och antikroppar i växterna vilket minskar behovet av bekämpningsmedel
 • Nästan alla av Condit’s ingredienser finns i överflöd i många geografiska regioner vilket kan möjliggöra lokal tillverkning

CONDIT finns i tre olika varianter: CONDIT 2,5 CONDIT 5 CONDIT Mineral
 • CONDIT 2,5 är ett jordförbättringsmedel och grundläggande gödselmedel samt godkänt för ekologisk odling enligt KRAV. Innehåller min 2,5% N, 1% P2O5, 2% K2O
 • CONDIT 5 är ett fullödigt gödselmedel och samtidigt ett jordförbättringsmedel samt godkänt för ekologisk odling enligt KRAV. Innehåller min 5% N, 1% P2O5, 2% K2O
 • CONDIT Mineral är för konventionella odlare och är ett fullödigt gödselmedel och samtidigt ett jordförbättringsmedel. Innehåller min 7% N, 1% P2O5, 2% K2O
Alla produkterna innehåller hydroliserat ostvassle, zeolit, växtorganiskt material, lignocellulosa och organiskt kol

Test Resultat

Från 2005 tills idag har Condit som gödselmedel och jordförbättringsmedel testats intensivt för PCB, herbicider, pesticider, tung metaller, jordmineralisering och för bestämning av dess nitrosamin nivåer. Resultatet av dessa tester har visat att användande av Condit har en avgörande betydelse för en hälsosam miljö
 
Condit har också testats intensivt av oberoende test institut för dess positiva gödande egenskaper. Nedan finns några av dessa tester:

TEST RESULTS STRAWBERRIES
Test på jordgubbar utfört av SADEF, Frankrike 2011
 
TEST RESULTS CABBAGE
Test på 4 olika
kål varianter utfört av Innoventis, Nederländerna 2006

TEST RESULTS PASTURE
Test på
betesmark, sandig jord, utfört av Altic, Nederländerna 2007

TEST RESULTS ICEBERG LETTUCE
Test på
iceberg sallad, utfört av Innoventis, Nederländerna 2009

TEST RESULTS POTATOES
Test på
potatis, utfört av UKSUP, Slovakien 2007

TEST RESULTS TULIPS
Test på
tulpaner, utfört av Louis Bolk institute och Proeftuin Zwaagdijk, Nederländerna 2007

 


Klick på länken nedan för att se Allmänna villkor för försäljning och leverans av CONDIT


General Conditions Fertilizers SUSEN AB


Kontakt information: SUSEN, Södra Järnvägsgatan 4P, 352 29 Växjö, SWEDEN, Tel: 073-5099007 E-mail:info@susenab.com