Skärmavbild 2012-03-19 kl. 11.40.52 Skärmavbild 2012-03-19 kl. 11.40.22

SUSEN AB erbjuder i typfallet Biogas anläggningar på mellan 0,5 - 1MW som kan förse det lokala lantbruket och byn med elektricitet och Biogas som drivmedel till fordonen. Detta är den perfekta lösningen. Gårdagens avfallsproblem har blivit dagens och framtidens rena energilösning.

Värme - El - Drivmedel - Ekologiskt gödsel - Minskade växthusgaser- Mindre odör

Skärmavbild 2012-02-27 kl. 17.40.00

Våra Biogas anläggningar har så många fördelar jämfört med att elda med fossila bränslen.

 • Avfall omvandlas till Biogas för uppvärmning av lantbruket och produktion av fordonsgas
 • Ändra din energiräkning till vinst genom att sälja överskottsel till elnätet
 • Förbättrat ekologiskt gödselmedel blir automatiskt producerat i processen
 • Mindre luktstörning vid spridning av din gödsel
 • En mer decentraliserad el-produktion minskar risken för strömavbrott
 • Minskning av farlig energi som behöver transporteras på vägarna
 • Utsläppen av växthusgaser minskar


Ekologiskt gödselmedel

Slutprodukten efter biogas processen är ett högvärdigt ekologiskt gödselmedel med förbättrade egenskaper
 • Kväve: Högre ammoniak koncentration medger upp till 30% bättre effektivitet
 • Fosfor: Som tidigare
 • Ogräs: Avsevärd minskning
 • Ökad hygien: Virus dör i processen
 • Upp till 80% mindre odör
 • Mer homogent och lättflytande gödselmedel med bättre spridningsegenskaper
Skärmavbild 2012-02-27 kl. 17.13.27

Skärmavbild 2012-02-27 kl. 17.51.40

För Internationell försäljning av Biogas teknologi
Vänligen kontakta:
Biogas ingenjör Stellan Dahlberg
stellan@susenab.comKontakt information: SUSEN, Södra Järnvägsgatan 4P, 352 29 Växjö, SWEDEN, Tel: 073-5099007 E-mail:info@susenab.com